torsdag 21. oktober 2010

MELLOM TO PERMER (64)

"Mannen fra Nasaret" av Tomm Kristensen
Boka kom i 2000,er forfatterens (NRKs kjente Afrika-korrespondent) egen fortelling om den historiske skikkelsen vi har lært å kjenne som Jesus. Forteller om det politiske drama bak korsfestelsen, spenner opp et bredt lerret fra den tiden og gir den politiske, historiske og kulturelle bakgrunnen for uroen i de romerske provinsene,  fortalt som politisk thriller. Stripen innerst i Middelhavet er okkupert av romerne. Keiser Augustus' strategiske interesse er å sikre landeveien til Egypt. Hans stedlige representant, Pontus Pilatus, har ett oppdrag: Hold fred! En av folkegruppene som bor der, jødene, venter på sin eneste befrier: Messias, en guddommelig kraft som skal drive romerne på havet. De er mange som venter; den brutale selotbevegelsen fra fjellene, de fromme fariseerne fra Gennesaretsjøen og de mer kyniske saddukeerne fra Jerusalem. Og alle spør: Når kommer Messias? Inn i denne historien vandrer en vagabond fra Nasaret. Kan det være ham?
Tomm Kristiansen bruker det lille tekstmateriale som finnes om personen Jesus, historieinnsikt og journalistisk erfaring til å tegne et bilde av en en person vi ikke alltid kjenner igjen fra forkynneren, myten eller forbildet Jesus. Jesus inn i hverdagen, Tomm Kristianasen gjør en fin jobb med å sette sammen alle historiene, og delvis dikte inn som virker troverdig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar