torsdag 21. juni 2012

MELLOM TO PERMER (148)

"Fyrsten" av Niccolo Machiavelli                                                        
Det var romanen om Machiavelli av S.Maugham som trigget meg til å låne denne, en klassiker, en avhandling om politikk og strategi skrevet i 1513. Ettertiden, ikke minst filosofene, har tolket hva Machiavelli har ment om ting og tang, og jeg skal ikke forsøke å gi min mening der. Jeg kan ikke engang si at jeg har lest veldig grundig dette storverket, som andre bruker år på å studere, en av Machiavellis to store verker. Boka inneholder også en del hvor andre setter Machiavelli inn i samtiden, og om Machiavelli selv. Det er interessant lesning. Machiavelli er veldig mye brukt og sitert opp gjennom tidene. Jeg noterte meg bl.a. at han egentlig ikke har så stor positiv tro på menneskenes ærlighet og vilje til å gjøre det beste for samfunnet, når det kommer til stykket, det er grådigheten og egeninteressene som styrer, ifølge ham. 

mandag 11. juni 2012

MELLOM TO PERMER (147)

"Evige øyeblikk" av Stefan Zweig
Den østeriske forfatter Stefan Zweig (1881- 1942) var en av de mest kjente forfattere i mellomkrigsårene. Min blogg har tidligere tatt for seg noen av bøkene hans. Zweig har her funnet frem til tolv evige øyeblikk;  noen spenningsmettede sekunder som har avgjørt verdenshistoriens løp,  vendepunkter  - de evige øyeblikk, fra Konstantinopels fall i 1453, oppdagelsen av Stillehavet, telegrafen, Lenin på lukket tog tilbake fra Sveits i 1917, for å nevne noen, i kronologisk rekkefølge som tolv øyeblikk er mesterlig fortalt om. En ypperlig bok!

lørdag 9. juni 2012

MELLOM TO PERMER (146)

"Livets lenker" (2) av W.Somerset Maugham
"Livets store tragedie er ikke at menneskene dør, men at de opphører å elske. Menneskene er lidenskapelige, de er svake, de er dumme, de er ynkelige.." Slik starter forfatterens egne forord, og disse ordene sier noe om de mange forhold som boka tar opp. Denne unge Philip, som vakler og forandrer, igjen som student som bruker pengene og må ta seg jobb, sulter i Londons ubarmhjertige ødeland. Da onkel dør gjør arven ham i stand til å gjenoppta studiene, ham drømmer om å reise ut i verden , men ikke alt går slik han stadig håper på . .  . En herlig bok!

fredag 8. juni 2012

MELLOM TO PERMER (145)

"Livets lenker" (1) av W. Somerset Maugham
Denne romanen som kom i 1915 er av Somerset Maughams største. Min utgave fra 1976, plukket frem igjen etter mange år ettersom jeg er i en Somerset Maugham modus. I store trekk en selvbiografisk historie, der hovedpersonen Philip Carey med klumpfoten vokser opp hos onkel og tante, bryter av med skolegang, reiser til Tyskland, tilbake til London for å jobbe, blir heller ikke tilfreds med det, og reiser til Paris for å bli maler, men innser sin begrensning også der, tilbake og etterhvert start på medisinerstudiet i London. Vingler også mellom venner og etterhvert kjærester. For en type, tenker jeg, men så kjenner jeg meg igjen i mange av Philips trekk, da gjør det litt vondt... . Gleder meg til Bind 2!

mandag 4. juni 2012

MELLOM TO PERMER (144)

"Den gang som idag" av W.Somerset Maugham
ogDenne boka ( oppr."Then and now") kom på norsk i 1948 handler om og en periode av Machiavelli, fra 1502. Italia, og landene omkring til en viss grad, består av småstater og egenregjerte byer, og kamper pågår mellom disse, og for å samle områder til større stater. Av atlas fra 1550 ser man at det allerede er skjedd enorme forandringer siden århundreskiftet. Machiavelli er en betrodd utsending fra Firenze, til Imola for å observere og være sendebud, og har med seg bl.a. en ung svenn Piero som skal ut i verden for første gang. Foruten de militære og politiske begivenheter, handler boka om Machiavellis begjær overfor en ung frue Aurelia, i Imona, og Machiavellis utspekulerte plan for å få henne i halmen. En morsom, elegant og informativ roman, med betraktninger om staten og byråkratiet ikke minst, dvs. hvem som med forbindelser alltid når opp i statsadministrasjonen uten at dyktighet avgjør.

søndag 3. juni 2012

MELLOM TO PERMER (143)

"Den hårløse meksikaner og syv andre noveller" av W.Somerset Maugham
Det er mange år siden jeg leste noe av W.Sommerset Maugham (1874- 1965), jeg satte stor pris på forfatteren da. Nå kom jeg over "Den hårløse meksikaner..", og gammel beundring blusset opp og vil inspirere meg til å finne frem andre Sommerset Maugham- bøker i tiden som kommer. I alt skrev han nærmere et hundre noveller, står det på bokomslaget. I denne boka er noen glitrende stykker. For en fantastisk forfatter. Stemninger til å ta og føle på, jeg er der det skjer, jeg ser personene tydelig, og historiene originale, morsomme og tankevekkende. Yess!