torsdag 23. august 2012

MELLOM TO PERMER (152)

"Normans område"  av Jan Kjærstad
Utgitt 2011. Aschehoug.

MELLOM TO PERMER (151)

"England forteller" Britiske og Irske noveller
Utgitt i 1970. 31 forfattere fra Thomas Hardy til Roald Dahl.

fredag 10. august 2012

MELLOM TO PERMER (150)

"Alle dør alene" av Hans Fallada
Jeder stirbt fûr sich allein , her uavkortet revidert utgave basert på det originale manustriptet fra 1946, publisert første gang i 2011

MELLOM TO PERMER (149)

"Signaler 2012"
Signaler er Cappelen Damms årvisse debutantantologi hvor unge, upubliserte forfattertalenter får stå side om side med etablerte forfattere-