fredag 10. august 2012

MELLOM TO PERMER (150)

"Alle dør alene" av Hans Fallada
Jeder stirbt fûr sich allein , her uavkortet revidert utgave basert på det originale manustriptet fra 1946, publisert første gang i 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar